Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa