Danfoss Enterprise Services (Usługi dla przedsiębiorstw)

Wprowadzenie do Danfoss Enterprise Services (Usługi dla przedsiębiorstw)

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego potrzebujesz całodobowego monitorowania swoich sklepów? Istnieje wiele dobrych powodów, z których pierwszym jest dobra jakość i wysokie bezpieczeństwo żywności. Dzięki efektywnemu całodobowemu monitorowaniu możesz przez całą dobę oferować swoim klientom świeże i apetyczne jedzenie spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa. Korzystanie z automatycznego i zdalnego monitorowania oznacza również oszczędność kosztów związanych z utrzymywaniem optymalnych osiągów w każdym momencie, mniejsze zużycie energii i mniejszą liczbę połączeń serwisowych. Dodatkowo, możesz spać spokojnie w nocy, pewny że sklep działa perfekcyjnie, a jeśli pojawi się jakiś problem, zostaniesz natychmiast powiadomiony, a pomoc zostanie wysłana.

Ekran komputera – Danfoss

Logowanie

Zaloguj się do platformy Usługi dla przedsiębiorstw Danfoss opartej na chmurze, aby dowiedzieć się więcej.

Danfoss Enterprise Services (Usługi dla przedsiębiorstw) to platforma usługowa oparta na chmurze, która gromadzi informacje o alarmach i inne dane w celu uzyskania wglądu w parametry pracy wyposażenia sklepów. Dzięki Danfoss Enterprise Services (Usługi dla przedsiębiorstw) otrzymujesz w czasie rzeczywistym konkretne dane, które umożliwiają podejmowanie szybkich decyzji i działań w oparciu o fakty. 

Wachlarz usług pozwala chronić firmę, klientów i środowisko lokalne przez zmniejszenie strat żywności oraz poprawę efektywności energetycznej układu chłodniczego. Jednocześnie kompleksowa oferta usług zapewnia udokumentowane oszczędności energii, sprzętu i pracy.

Danfoss ma duży dorobek w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw, zdobyty w ponad 8000 sklepów na całym świecie. Każdego tygodnia zbieramy ponad milion danych z punktów pomiarowych. Rocznie obsługujemy ponad trzy miliony alarmów. 

Danfoss Enterprise Services (Usługi dla przedsiębiorstw) są częścią naszej koncepcji Smart Store (Inteligentny sklep), która pomaga zmaksymalizować efektywność energetyczną, zoptymalizować bezpieczeństwo żywności, myśleć perspektywicznie dzięki dużym ilościom danych i przeciwdziałać zmianom klimatu.

Przeczytaj więcej o modułach serwisowych w menu rozwijanym poniżej.

Cechy i korzyści

Ciągłe zdalne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo żywności przez całą dobę i zmniejsza straty

Wysoki poziom bezpieczeństwa w codziennej pracy

Wysoka sprawność energetyczna wszystkich instalacji elektrycznych stosowanych w chłodnictwie, HVAC oraz oświetleniu

Gromadzenie danych na poziomie przedsiębiorstwa pozwala na przeprowadzanie analiz porównawczych w różnych lokalizacjach

Automatyczne raportowanie HACCP i TQI uwalnia siłę roboczą

Całodobowe zarządzanie alarmami

Dzięki Danfoss Alarm Management (Zarządzanie alarmami) otrzymujesz dostęp do monitorowania alarmów, powiadomień o alarmach i całodobowej możliwości wzywania pomocy w zakresie chłodnictwa, HVAC, energii, oświetlenia i innych urządzeń. Wszystkie alarmy są analizowane przez ekspertów Danfoss, a w przypadku wystąpienia krytycznego problemu wezwanie realizowane jest natychmiast. Otrzymasz unikalny identyfikator użytkownika i hasło, dzięki czemu uzyskasz dostęp do swoich danych prezentowanych na panelu online za pośrednictwem dowolnego komputera, tabletu lub telefonu.

Zalety rozwiązania

 • Całodobowe monitorowanie urządzeń chłodniczych, HVAC, energetycznych, oświetleniowych i innego sprzętu 
 • Monitorowanie i analiza alarmu
 • Usługa powiadamiania o alarmie w przypadku wystąpienia problemów krytycznych
 • Łatwy dostęp przez komputer, tablet lub telefon
Jakość pracy sprężarki

Danfoss Compressor Status (Status sprężarki) zapewnia optymalną pracę zespołu wielosprężarkowego niezależnie od warunków pracy, temperatury otoczenia i harmonogramu prowadzenia sprzedaży. Compressor Status (Status sprężarki) pozwala na przegląd i porównanie czasu pracy sprężarek w różnych sklepach w celu poprawy efektywności.
Compressor Status (Status sprężarki) monitoruje czas pracy sprężarki, liczbę rozruchów, jak również kwestie związane z wydajnością. Usługa pozwala również na zarządzanie warunkami rozruchu sprężarki w celu uniknięcia nadmiernego wpływu pracy z prądem rozruchowym. 

Zalety rozwiązania

 • Informacje w czasie rzeczywistym o warunkach pracy zespołów sprężarek
 • Ciągły nadzór w celu uniknięcia awarii sprężarki (tj. liczba rozruchów na godzinę)
 • Prawidłowy/nieprawidłowy dobór/regulacja wydajności sprężarek w zespole
 • Przegląd częstotliwości pracy poszczególnych sprężarek 
 • Kontrolowanie warunków rozruchu w celu uniknięcia nadmiernych i kosztownych wpływów prądu rozruchowego
Wykrywanie nieszczelności

Wraz z rosnącymi kosztami czynników chłodniczych i rosnącym naciskiem na ochronę środowiska, wykrywanie nieszczelności stało się integralną częścią obsługi i konserwacji sklepu. Usługa wykrywania nieszczelności wykorzystuje wizualne narzędzie do raportowania oraz sygnalizację alarmu na poziomie przedsiębiorstwa, sklepu i strefy w celu określenia i usunięcia nieszczelności.

Zalety rozwiązania

 • Natychmiastowe wykrywanie nieszczelności umożliwiające szybkie przeciwdziałanie
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ograniczenie kosztów 
Poziom czynnika chłodniczego

Danfoss Refrigerant Level (Poziom ciekłego czynnika chłodniczego w zbiorniku) jest usługą, która stale gwarantuje prawidłową ilość czynnika w systemie chłodniczym. Wizualizowane w czasie rzeczywistym wskaźniki i bardziej szczegółowe narzędzia raportowania oferowane przez Danfoss Refrigerant Level (Poziom czynnika chłodniczego) zapewniają bezpieczeństwo żywności i chronią przed stratami. 

Zalety rozwiązania

 • Ciągłe monitorowanie poziomu ciekłego czynnika chłodniczego w zbiorniku w celu zapewnienia terminowego uzupełniania
 • Niezawodne działanie w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa żywności i zmniejszenia strat
Raportowanie HACCP i TQI

Dzięki raportowi HACCP lub raportowi temperatury zawsze masz dostęp do potwierdzenia, że towary w meblach i chłodniach są przechowywane w idealnych warunkach temperaturowych. Dzięki automatycznym raportom HACCP i TQI generowanym przez układy firmy Danfoss, raportowanie HACCP i TQI odbywa się automatycznie spełniając wszystkie standardy krajowe i międzynarodowe.

Zalety rozwiązania

 • Automatyczne i ciągłe raportowanie dla każdego mebla/chłodni dostępne 24/7
 • Zgodność z normami bezpieczeństwa żywności
 • Oszczędność siły roboczej w zakresie gromadzenia danych i raportowania
 • Raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta
Globalna regulacja nastawy

Kontrola nastawy pozwala na efektywne działanie sklepu. Jeśli temperatura otoczenia jest wyjątkowo wysoka, jeśli święto przyciąga więcej kupujących niż zwykle lub jeśli niebo jest zachmurzone, personel może dostosować temperaturę mebla lub włączyć oświetlenie, aby zapewnić klientom przyjemne odczucia. Ale kto pamięta, aby następnego dnia ponownie dostosować nastawy? 

Danfoss Global Setpoint Control (Globalna regulacja nastawy) pozwala na pracę z optymalnymi wartościami zadanymi dla chłodzenia, HVAC i oświetlenia przez cały czas. Usługa może nadpisać wartości zadane ręcznie, przywracając wszystkie nastawy do domyślnych ustawień lub dokonać zmian nastaw w grupach sklepów.

Zalety rozwiązania

 • Wysoka wydajność dzięki regulacji nastaw w całym przedsiębiorstwie 
 • Zdalne i łatwe przywracanie domyślnych ustawień
 • Wprowadzanie zmian nastawy o z góry określonym czasie lub zgodnie z harmonogramem w wielu sklepach
 • Planowanie powtarzających się zadań w celu egzekwowania norm
Blokada hasłem

Po oddaniu do użytku kluczowe znaczenie ma zapewnienie i optymalizacja zwrotu z inwestycji. Personel jest zaangażowany w oferowanie klientom doskonałej obsługi i wysokiej jakości produktów. W swoich wysiłkach na rzecz takiego usatysfakcjonowania klienta mogą próbować zmienić ustawienia systemu bez upoważnienia.

Danfoss Password Lockdown (Blokada hasłem) chroni przed nieautoryzowanymi zmianami ustawień w panelu sterującym lub w regulatorach podczas codziennej pracy. Odblokowanie systemu wymaga rozmowy telefonicznej z działem Usługi dla przedsiębiorstw Danfoss w celu odblokowania panelu. Tymczasowe hasła mogą być wydawane dla określonych przedziałów czasowych i funkcji systemu. Dostęp jest rejestrowany wraz z informacją o użytkowniku, przyczynie zmian, koniecznych korektach i dacie/godzinie wprowadzenia tych zmian.

Zalety rozwiązania

 • Bezpieczna eksploatacja
 • Ochrona przed nieuprawnionym użyciem
 • Dokumentacja użytkowników i dokonanych zmian
Systemy informacji energetycznej (EIS)

Opłaty za energię stanowią dużą część kosztów ruchowych w handlu detalicznym żywnością. Ciągłe monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym mogą znacząco zwiększyć efektywność energetyczną sklepów i poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

Danfoss Energy Information Service (System informacji energetycznej) wykorzystuje dostępne dane dotyczące zużycia energii do oceny energochłonności sklepu. Uzyskuje się wgląd w bieżące wykorzystanie danych historycznych w celu poprawy wydajności i obniżenia kosztów.

Zalety rozwiązania

 • Obniżenie rachunków za energię i maksymalizacja rentowności
 • Ocena sklepów w celu koncentracji na inwestycjach w optymalizację
 • Ocena sprzętu i rozwiązań w celu zwiększenia efektywności 
Proces ciągłego odbioru (CCP)

Odbiór techniczny ma zwykle miejsce przed rozpoczęciem eksploatacji nowych sklepów lub nowego sprzętu. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości wyposażenia sklepów, pomiary takie jak przy odbiorze powinny odbywać się stale, aby zapewnić znaczące korzyści w zakresie wysokiej wydajności, zmniejszonego zużycia energii i oszczędności kosztów ruchowych. 

Danfoss Continuous Commissioning Process (Proces ciągłego odbioru) angażuje doświadczony zespół ekspertów ds. energii, którzy zdalnie analizują parametry robocze i dane energetyczne sklepu w celu zagwarantowania stałej wysokiej wydajności i maksymalnej efektywności energetycznej oraz oszczędności.

Zalety rozwiązania

 • Stała wysoka wydajność
 • Trwałe oszczędności kosztów energii 
 • Identyfikacja elementów osiągających słabe wyniki i zalecenia dotyczące ulepszeń
Reakcja na popyt

Supermarkety są dużymi konsumentami energii w społecznościach lokalnych, do których należą. Możliwość reagowania na popyt daje detalicznym sprzedawcom żywności sposobność do odgrywania znaczącej roli w ograniczaniu lub zmianie harmonogramu zużycia energii elektrycznej w okresach szczytowych.

Danfoss Demand Response (Reakcja na popyt) pozwala skorzystać z zachęt wysuwanych przez dostawców mediów dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej w okresach szczytowych.

Zalety rozwiązania

 • Ekologiczny i odpowiedzialny wizerunek 
 • Oszczędności kosztów energii
 • Porady ekspertów w zakresie redukcji obciążenia i interakcji sieci
 • Nieustanne dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa żywności
Zdalna pomoc

Każdy system jest tak dobry, jak stojący za nim eksperci. W codziennej pracy systemy działają sprawnie, ale nadchodzi dzień, kiedy konieczna jest interwencja z powodu wyjątkowej sytuacji. 

Danfoss Remote Assist (Zdalna pomoc) zapewnia wsparcie w razie potrzeby. Nasi eksperci ds. monitorowania są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc, począwszy od wymuszania stanu oświetlenia lub dokonywania zmian w ustawieniach, a skończywszy na planowym wycofywaniu modyfikacji. 

Zalety rozwiązania

 • Niezawodna praca przez całą dobę
 • Natychmiastowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach
 • Pomoc ekspertów 24/7
Raporty kadry kierowniczej

Monitorowanie działań w sklepie może być czasochłonne. Miesięczne raporty kadry kierowniczej stanowią nieocenioną pomoc w realizacji tego zadania i są podstawą skutecznego działania i ciągłego doskonalenia. 

Danfoss Executive Reports (Raporty kadry kierowniczej) generują miesięczne skonsolidowane raporty o pracy sklepów, aby stale poprawiać wydajność we wszystkich obszarach usług, począwszy od poziomu czynnika chłodniczego, a skończywszy na powtarzaniu alarmów i ocenach zużycia energii. 

Zalety rozwiązania

 • Wysoka wydajność i ciągłe doskonalenie sklepów
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty
 • Oceny różnych lokalizacji

Wartość big data w inteligentnych sklepach

Ilość informacji stale rośnie wykładniczo, a sprzedawcy detaliczni korzystają z dużych zbiorów danych jak nigdy dotąd – nie tylko w celu zwiększenia przychodów i lojalności klientów, ale również w celu zapewnienia efektywnego działania wyposażenia swoich placówek. Integracja danych i komunikacja umożliwiają uzyskanie pełnej przejrzystości i nowego oglądu sytuacji oraz pozwalają z wyprzedzeniem podejmować decyzje w różnych lokalizacjach, wnosząc wartość dodaną do wyników działalności i odczuć klientów.

Dzięki nowym możliwościom wynikającym z wykorzystania dużych ilości danych rozwiązanie Danfoss Smart Store jest stale rozwijane w celu wykorzystania dostępnych środków. W okresie dziesięciu lat koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych stanowią 90% całkowitych kosztów cyklu życia. Innymi słowy, opłaca się używać dużych zbiorów danych do monitorowania, zarządzania i obsługi systemów w celu uzyskania maksymalnej efektywności.

Dokumentacja

Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Danfoss Enterprise Service język angielski Multiple 14 sie, 2019 5,3 MB .pdf

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.