Audyt oceny ryzyka eksploatacji

 • Przegląd

Efektywne zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości

Możliwość zarządzania zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i planowanie przyszłości jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.

DrivePro® Site Assessment zapewnia szczegółowe badanie obecnych i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.

Realizujemy usługę dwutorowo:

 • zdalnie 
 • na miejscu

DrivePro® Site Assessment na miejscu

W trakcie audytu nasi eksperci zbierają informacje na temat przetwornic częstotliwości zainstalowanych w Państwa zakładzie.
Dane kompilowane są w postaci raportu o statusie urządzenia w jego cyklu życia i oceny ryzyka zagrożeń ciągłości eksploatacji. Raport ułatwia podjęcie decyzji dotyczących planu konserwacji i modernizacji, w tym wymiany urządzeń na wydajniejsze, nowszej generacji, objęte warunkami gwarancji.

W ramach Audytu na miejscu przeprowadzone zostanie ocena ryzyka składająca się z następujących elementów:

 • Wiek
 • Środowisko eksploatacji
 • Warunki eksploatacji
 • Historia alarmów
 • Zgranie parametrów

DrivePro® Site Assessment zdalnie

W trakcie audytu nasi eksperci zbierają informacje na temat przetwornic częstotliwości zainstalowanych w Państwa zakładzie na podstawie przesłanych zdjęć:

 • zdjęcie tabliczki znamionowej
 • zdjęcie rozdzielnicy w szafie
 • zdjęcie szafy z zewnątrz

Dane kompilowane są w postaci raportu o statusie urządzenia w jego cyklu życia i oceny ryzyka zagrożeń ciągłości eksploatacji. Raport ułatwia podjęcie decyzji dotyczących planu konserwacji i modernizacji, w tym wymiany urządzeń na wydajniejsze, nowszej generacji, objęte warunkami gwarancji.

W ramach Audytu zdalnego przeprowadzone zostanie ocena ryzyka składająca się z następujących elementów:

 • Wiek
 • Środowisko eksploatacji

DrivePro® Site Assessment obejmuje:

 • Ograniczenie ryzyka

Na wydajność pracy urządzeń wpływa wiele czynników, m.in. ogólne zużycie, profil obciążenia, wiek i środowisko eksploatacji. Niektóre czynniki wpływają bezpośrednio na stan zasobów, co potencjalnie zwiększają ryzyko przestojów oraz koszty konserwacji.

 • Wiedza to potęga

Dzięki usłudze DrivePro® Site Assessment nasi eksperci zbierają informacje na temat przetwornic częstotliwości znajdujących się w Twojej instalacji. Zebrane dane pomagają wizualizować stan zasobów, stan cyklu życia produktu oraz krytyczne miejsca w Twoim procesie. Pomaga to rozpoznać czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na czas sprawności Twojej instalacji.

 • Strategiczne zarządzanie zasobami

Dane dotyczące przetwornic częstotliwości są kompilowane w postaci raportu. Przedstawiamy raport zawierający kluczowe informacje, które pomogą kierownictwu w podejmowaniu decyzji dotyczących konserwacji, planowania, modernizacji i przyszłych ulepszeń w celu zapewnienia rentownej produkcji w Twoim zakładzie.

Skorzystaj z naszej oferty

Masz dodatkowe pytania? 

Przeczytaj regulamin i skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.