Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem online dotyczącym nowości w portfolio usług DrivePro®

  • Przegląd

Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem online dotyczącym nowości w portfolio usług DrivePro®.

Poniżej przesyłamy materiały dotyczące usług:

  • DrivePro® Remote Monitoring
  • Condition Based Monitoring

Zapraszamy do kontaktu:

Zbigniew Kiełbus
Product Manager
E-mail: zbigniew_kielbus@danfoss.com 

Krzysztof Kubicki
Sales Coordinator
E-mail: krzysztof_kubicki@danfoss.com

Nagranie z szkolenia online

Agenda:
00:00:00 - Przemysł 4.0 - Rola technologii w biznesie i przemyśle
00:13:10 - Funkcja Condition Based Monitoring - Omówienie funkcji i wartości - K. Kubicki
00:30:00 - Funkcja Condition Based Monitoring - Aspekty techniczne - Z. Kiełbus
01:34:00 - Przerwa
01:37:00 - DrivePro® Remote Monitoring - Omówienie funkcji i wartości - K. Kubicki
01:48:00 - DrivePro® Remote Monitoring - Aspekty techniczne - Z. Kiełbus

 

Sesja Q&A z szkoleń online

W tym przypadku najlepiej wykorzystać funkcję częstotliwości zabronionych, parametry grupa 4-6* Speed Bypass.

Wejścia analogowe na dodatkowych modułach np. MCB101 są też obsługiwane przez funkcje monitorowania drgań w CBM.

nie, tylko monitorowanie przekroczenia zaprogramowanych poziomów ostrzeżeń 1 i 2 oraz alarmu. Korzystając z funkcji CBM w Remote Monitoringu możemy mieć dostęp do danych historycznych i częściowo te dane wykorzystać do analizy jak zmienia się trend i czy nie zbliżamy się do jakiegoś progu ostrzeżenia.

Jest możliwość odczytania danych zapamiętanych w chmurze w Remote Monitoringu za pomocą REST API. W ten sposób można łączyć dane z RM z danymi z innych systemów. Technicznie możliwe byłoby gromadzenie danych przy użyciu standardowych protokołów w IoT-Ticket ale nie jest to oferowane w ramach usługi RM.

Domyślne próbkowanie dla gateway'a jest 10 sec i z takim samym próbkowaniem dane są wysyłane do pliku CSV. Aproksymacja między dwoma punktami jest liniowa. Można zwiększyć próbkowanie ale będzie to bardziej absorbowało CPU i miało wpływ na max. liczbę podłączonych napędów. Zmiana czas próbkowania nie wpływa na cenę.