Znajdź czas na pogłębienie wiedzy!

środa, 1 stycznia 2020

Wyzwania jutra wymagają najlepszego treningu dzisiaj.

Zapisz się na webinaria, podczas których eksperci Danfoss Drives podzielą się z Tobą specjalistyczną wiedzą z branży napędowej, najświeższymi wiadomościami na temat naszych produktów i usług oraz udanymi przykładami aplikacyjnymi.

Lista jest na bieżąco uaktualniana.

Webinaria

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...

Nagrania z webinariów

Podczas webinarium poruszane były następujące treści: 

  • charakterystyki obciążeń
  • dobór przetwornicy ze względu na charakter obciążenia (Przykład doboru dla aplikacji pompowej, dla aplikacji stałomomentowej - ekstruder)
  • dobór przetwornicy w zależności od aplikacji (ze względu na strukturę sieci zasilającej, system sterowania, bezpieczeństwo funkcjonalne, możliwość rozbudowy)
  • dobór przetwornicy ze względu na warunki instalacji

Podczas webinarium poruszane były następujące treści:

  • Oddziaływanie przetwornic na sieć zasilającą - harmoniczne prądu i napięcia.
  • Metody redukcji zjawisk niepożądanych – prostowniki sterowane AFE, prostowniki wielofazowe, filtracja aktywna i pasywna.
  • Rozwiązania oferowane przez Danfoss Drives.
  • Przykładowe realizacje.

Podczas webinarium narzędzie, które pozwala czuwać nad systemem, zapewniając prawidłowe działanie przetwornic częstotliwości i minimalizując nieplanowane przerwy w procesie produkcyjnym.

DrivePro® Remote Monitoring zapewnia dłuższy czas bezawaryjnej pracy systemu, umożliwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących działania aplikacji oraz pozwala przewidywać możliwe usterki.

Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:

  • Jak softstart zabezpiecza silnik,
  • Jak dobrać zabezpieczenie do obwodu z softstartem.

Spotkanie odbyło się w dn. 29 kwietnia 2020.

Dlaczego potrzebna jest konserwacja bazująca na ocenie stanu? Konserwacja korygująca i zapobiegawcza są oparte na usterce (zdarzeniu) lub czasie. Z tego względu konserwacja jest wykonywana w razie usterki(ek) (korygująca) lub po upływie ustalonej liczby godzin pracy (zapobiegawcza). Te typy konserwacji nie korzystają z żadnej informacji zwrotnej z rzeczywistej aplikacji. Dzięki wprowadzeniu Przemysłu 4.0 i dostępności danych z czujnika, możliwa jest teraz konserwacja bazująca na ocenie stanu i predyktywna. Takie strategie konserwacji wykorzystują bieżące dane z czujnika do określenia stanu sprzętu będącego w eksploatacji (konserwacja bazująca na ocenie stanu) lub do przewidywania przyszłych usterek (konserwacja predyktywna).