Rozwiązania firmy Danfoss przeznaczone dla chłodnictwa handlowego zaaprobowano do użytku z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi R448A, R449A i R452A

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Proces przechodzenia na nowe czynniki chłodnicze przyspiesza, a stowarzyszenia branżowe ponaglają przemysł w kwestii odejścia od R404A. Aby wspomagać klientów w dotrzymywaniu kroku tym zmianom, firma Danfoss oferuje wiele wyrobów przeznaczonych do pracy z najważniejszymi zamiennikami o niskim współczynniku GWP – jak R448A, R449A czy R452A – oraz co miesiąc uaktualnia oprogramowanie Coolselector®.

Danfoss zachęca specjalistów z branży chłodnictwa handlowego, aby nie zwlekali z przechodzeniem na czynniki o niskim współczynniku GWP – i obiecuje wsparcie na każdym etapie tego procesu. Niepewność w kwestii wyboru czynników i ich przyszłej dostępności, w połączeniu z nieporozumieniami co do adekwatności podzespołów, może zniechęcać do zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do poradzenia sobie z nowymi płynami roboczymi.

Z tego powodu firma Danfoss publikuje na stronie internetowej szereg materiałów pomocnych w doborze, instalowaniu układów chłodniczych i ich przezbrajaniu, a ponadto zaangażowała się w dalszy rozwój elementów przeznaczonych do pracy z sukcesywnie pojawiającymi się obiecującymi nowymi płynami roboczymi. Wprowadza też na rynek coraz więcej wyrobów nadających się do wielorakich czynników, z myślą o elastyczności ich zastosowania obecnie, jak i w przyszłości.

W przypadku małych i średnich urządzeń handlowych, np. obsługujących komory chłodnicze, substancje R448A, R449A i R452A są świetnymi zamiennikami czynnika R404A, stanowiąc alternatywę wobec mieszanin R407A/F. Biorąc pod uwagę rychłe problemy z zaopatrzeniem i rosnące ceny R404A, przejście już teraz na czynniki o niskim współczynniku GWP jawi się logicznym krokiem. Obecnie dostępne już są wszystkie potrzebne do tego podzespoły układów chłodniczych nisko i średniotemperaturowych, na czele ze sprężarkami, agregatami skraplającymi, wymiennikami ciepła, elektronicznymi i termostatycznymi zaworami rozprężnymi, zaworami elektromagnetycznymi oraz elementami automatyki konwencjonalnej i elektronicznej. Ostatnio do oferty weszły zawory EVR v2, TE5-55, TU, śrubowe i tłokowe sprężarki MLZ, VLZ and MTZ oraz agregaty skraplające Optyma™ – wszystkie dostosowane do pracy z mieszaninami R448A, R449A i R452A.

Najbliższe plany przewidują wprowadzenie wyposażenia dla R513A i R450A* jako zamienników czynnika R134a o zbliżonej charakterystyce.

W przypadku mebli chłodniczych, szeroko wykorzystywanych w placówkach gastronomicznych, długoterminową opcję stanowią naturalne płyny robocze. Dla urządzeń z napełnieniem nominalnym poniżej 150 g firma Danfoss oferuje szeroki wachlarz podzespołów do czynników grupy A3*, jak R290 i R600a. W układach większych, bądź nie mogących zawierać substancji z grupy A3*, dobrym zamiennikiem czynnika R404A jest mieszanina R513A.

Narzędzia doborowe:

W doborze elementów odpowiednich dla nowych czynników chłodniczych najbardziej pomocne jest oprogramowanie Coolselector® 2. Proponuje ono właściwe podzespoły dla zadanej wydajności, rodzaju płynu roboczego, temperatury parowania i skraplania oraz wielu innych istotnych parametrów pracy typowych układów chłodniczych. Dotyczy to zarówno wyposażenia mebli chłodniczych, jak i instalacji przy komorach chłodniczych.

Program doborowy Coolselector®2 idzie w parze z aplikacjami Low-GWP tool i Refrigerant Slider (Suwak chłodniczy), które jeszcze bardziej ułatwiają wybór elementów odpowiednich dla nowych czynników chłodniczych, na podstawie ich własności termodynamicznych.

* w zależności od modelu

Twoje narzędzia:

;