Danfoss pomaga w maksymalnym wykorzystaniu możliwości dyrektywy EcoDesign

piątek, 29 czerwca 2018

Jakkolwiek większość zapisów dyrektywy dotyczy oznakowania CE i zdolności do sprzedaży wyposażenia chłodniczego, to potencjalnych korzyści można odnieść znacznie więcej, o ile do kwestii EcoDesign i rozwoju urządzeń HVACR podejdzie się w sposób całościowy. Danfoss jest gotowy do zaoferowania zgodnych rozwiązań i wskazówek.

O ile zadaniem producentów wyposażenia jest spełnienie tych wymagań, jeśli chcą sprzedawać swoje wyroby na obszarze Unii Europejskiej, to projektanci układów i handlowcy także muszą skłaniać się ku produktom i rozwiązaniom, które nadają się do urządzeń perspektywicznych, odpowiadających przepisom.

Dla producentów wyposażenia chłodniczego dyrektywa EcoDesign jest szansą na pozostanie w kręgu wytwórców urządzeń przyszłościowych, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami, szansą na wypracowanie silnej pozycji rynkowej wobec konkurentów z Unii Europejskiej – i spoza niej.
Użytkownikom urządzeń, handlowcom i instalatorom nowo obowiązujące postanowienia przynoszą zwrot ku rozwiązaniom bardziej perspektywicznym, energooszczędnym i ekonomicznym.

Unijna dyrektywa EcoDesign, przywoływana również jako dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej urządzeń ErP (Energy-related Products – dla produktów związanych z energią) bądź ENTR Lot 1 2015/1095 i 2015/1094 dla profesjonalnych urządzeń chłodniczych – wprowadza w życie drugi stopień wymagań od 1 lipca 2018 roku. Wymogów tych muszą bezwzględnie przestrzegać producenci agregatów skraplających, profesjonalnuch szaf chłodniczych, urządzeń owiewowych i przemysłowych agregatów chłodniczych.

Dyrektywa ustanawia minimalny wymagany poziom efektywności energetycznej urządzeń, co ma poprawić ogólne charakterystyki układów i przyczynić się dzięki temu do ochrony środowiska przez zmniejszenie emisji CO2.

Wymagania co do efektywności energetycznej agregatów skraplających stały się bardziej rygorystyczne w porównaniu z zapisami stopnia 1, które obowiązywały od lipca 2016 roku. Otóż od 1 lipca 2018 wartości sezonowego wskaźnika efektywności SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) oraz współczynnika wydajności chłodniczej COP (Coefficient of Performance) dla układów o różnej wydajności nie mogą być niższe niż podane poniżej:

Temperatura Wydajność chłodnicza (kW)* Wskaźnik Wartość
Średnia temperatura (-10°C) 0.2-1 COP 1.4
  1-5 COP 1.6
  5-20 SEPR 2.55
  20-50 SEPR 2.65
Niska temperatura(-35°C) 0.1-0.4 COP 0.8
  0.4-2 COP 0.95
  2-8 SEPR 1.6
  8-20 SEPR 1.7

* Wydajność nominalna przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 32°C (wg norm: EN13215 / 13771-2)

Agregaty skraplające OptymaTM firmy Danfoss, zarówno te obudowane, jak i wersje bez osłony, z powodzeniem wkroczyły w okres obowiązywania wymogów ekoprojektu 2018, gdyż ich wskaźniki SEPR i COP plasują się wyraźnie powyżej ustanowionych progów. Niektóre z tych wyrobów posiadają ponadto certyfikaty ASERCOM, a ich listę można znaleźć na stronie internetowej. Co więcej, wszystkie typoszeregi są obecnie przystosowane do czynników chłodniczych o niskim wskaźniku GWP, jak R448A, R449A czy R452A, a wkrótce małe nieobudowane agregaty skraplające do zastosowań handlowych zyskają również możliwość pracy z R513A i R290.

Znak CE widniejący na urządzeniach zapewnia specjalistów i użytkowników, że mają do czynienia z wyrobami spełniającymi przepisy, mającymi przed sobą przyszłość oraz zapewniającymi znaczne oszczędności energii elektrycznej i obniżenie całkowitych kosztów posiadania. Dla większej przejrzystości firma Danfoss podaje dla swoich agregatów roczne zużycie energii elektrycznej, a na opublikowanej grafice przelicza je na oszczędności finansowe.

 

Poniżej można porównać agregat skraplający OptymaTM Plus INVERTER charakteryzujący się potwierdzonym wskaźnikiem SEPR na poziomie 3,84 z alternatywnym urządzeniem dostępnym na rynku (źródło: Danfoss).