Danfoss i filia SMA Coneva GmbH włączają zieloną energię do codziennej oferty supermarketu

środa, 21 lutego 2018

Zasadniczym przeznaczeniem lokalnych sklepów spożywczych jest dostarczanie klientom świeżych i zdrowych produktów żywnościowych. Lecz wkrótce supermarkety rozszerzą swoją ofertę o możliwość zaopatrzenia się w zieloną energię. Dzięki tym sklepom możliwe będzie zwiększenie udziału energii odnawialnej trafiającej do sieci, jak również ładowanie elektrycznych samochodów klientów w czasie dokonywania przez nich zakupów. Firmy Danfoss A/S oraz SMA Solar Technology AG (SMA) zademonstrują te możliwości w pilotażowej instalacji supermarketu aktiv & irma w Oldenburgu.

Oto nadchodzi przyszłość supermarketów. Nowy sklep sieci aktiv & irma zlokalizowany w niemieckim Oldenburgu stanie się prekursorem inteligentnego zarządzania zasobami energetycznymi supermarketu i to nie tylko dzięki efektywnemu wykorzystaniu zielonej energii, lecz także przez elastyczne gospodarowanie nią w bardziej perspektywicznym systemie energetycznym.

Energię wiatru i promieniowania słonecznego można pozyskiwać jedynie w określonych porach dnia i roku. Szersze oparcie systemu energetycznego na energii odnawialnej wymaga zatem zastosowania dodatkowych rozwiązań dla zrównoważenia wahań podaży energii, np. przez jej akumulowanie. Tymczasem supermarkety mogą być świetnymi dostawcami energii, stając się tzw. prosumentami pozyskującymi we własnym zakresie energię słoneczną, inteligentnie zarządzającymi jej zasobami oraz zagospodarowującymi ogromne rezerwy tkwiące w instalacjach chłodniczych.

Układy chłodzące żywność mogą także ugasić gorączkę systemów energetycznych. Każda instalacja chłodnicza w supermarkecie posiada w pewnym sensie coś w rodzaju małej siłowni – sprężarki, które zostały dobrane z uwzględnieniem najgorętszych i najzimniejszych dni w danym okresie, co wynika z konieczności ciągłego spełnienia standardów bezpiecznego przechowywania żywności w warunkach zapewniających jej świeżość i przydatność do spożycia. Nie wykorzystywany w pewnych okresach nadmiar wydajności chłodniczej można zagospodarować jako rezerwę energii cieplnej.

„Niewykorzystany nadmiar wydajności sprężarki można obrócić na korzyść właścicieli supermarketu, jak i publicznego systemu energetycznego. Firma Danfoss posiada rozwiązania pozwalające w tym zakresie zintegrować placówki handlowe z siecią elektryczną, tak aby supermarkety nie tylko dostarczały zielonej energii, lecz także zmniejszyły ślad węglowy sklepu i obniżyły koszty eksploatacyjne. Oznacza to obopólną korzyść dla środowiska i biznesu.” – mówi Jürgen Fischer, prezes Danfoss Cooling.

„Nad współpracą z siecią energetyczną czuwać będzie układ zarządzania energią ennexOS marki SMA w połączeniu z rozwiązaniami firmy Danfoss przeznaczonymi dla supermarketów. Optymalizacja zużycia energii będzie uwzględniać takie czynniki jak wahania ceny energii, temperatura otoczenia i zapotrzebowanie ze strony sieci.” – wyjaśnia Jochen Schneider, dyrektor generalny firmy Coneva GmbH, filii koncernu SMA oferującej usługi i rozwiązania w zakresie zarządzania energią, monitorowania jej przepływu i efektywnego zużywania.

„Rozwiązania firm SMA i Danfoss stanowią duży skok naprzód w dziedzinie detalicznego handlu żywnością i być może również w zakresie gospodarki energią. Z pewnością jest to jeden z przykładów ilustrujących potencjał supermarketów na tym polu. A gdzie naładować samochód elektryczny? W tym celu będzie można spożytkować nadwyżkę energii sklepu dzięki dwóm nowoczesnym stacjom ładowania, do których będzie można podłączyć samochody klientów na czas dokonywania przez nich zakupów.” – mówi dyrektor Marco Frerichs.

Heiko Matthias, architekt, Dirk Leinweber, dyrektor sprzedaży Food Retail Danfoss Central Europe, Marco Frerichs – dyrektor i właściciel  aktiv & irma, Lars Bluhm, Danfoss, Günter Walter, kierownik aktiv & irma w pilotażowym supermarkecie aktiv & irma w Oldenburgu.

Informacje kontaktowe