Afstandsbedieningen

  • Overzicht
  • Hulpmiddelen en apps
  • Veelgestelde vragen
  • Video's

In geval van beperkte toegang tot de kelder of het verwarmingssysteem kan de elektronische regelaar (ELC) worden aangevuld met een afstandsbediening, ECA 30/31, die op elke gewenste locatie in het gebouw kan worden geplaatst.

Dit maakt bewaking en regeling van de kamertemperatuur mogelijk, eenvoudige interfacing en toegang op afstand, waardoor alle functies van de ECL-Comfort regelaar worden opgeheven.

De afstandsbedieningen ECA 30 en 30 worden gebruikt voor het regelen van de kamertemperatuur en heffen de ECL-Comfort 210 en 310 regelaars op.

De afstandsbedieningen zijn aangesloten op de ECL-Comfort regelaars door middel van 2 twisted-pair-kabels voor communicatie en voeding (ECL 485 communicatiebus).

De afstandsbediening ECA 61 wordt gebruikt voor het regelen van de kamertemperatuur en heft de ECL-Comfort 110 regelaar op. De DLG is een poort die gebruikt wordt om ECL-Comfort 110 te verbinden met Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten.

Kenmerken en voordelen

Ze kunnen op elke gewenste locatie in het gebouw worden geplaatst

Dit maakt bewaking, regeling en eenvoudige interfacing van de ECL- Comfort regelaar mogelijk.

11 - 15% besparing of meer op het energieverbruik in het gebouw en een verminderde CO2-uitstoot.

Hulpmiddelen en apps

Softwaretools

Veelgestelde vragen

De ECA 32 wordt in het basisdeel van de ECL 310 geplaatst. Communicatie met de ECL 310: Een 2 x 5 pins connectoraansluiting (male) op de achterkant van de ECL 310-regelaar kan worden aangesloten op de bijbehorende 2 x 5 pins connectoraansluiting (female) op de ECA 32, wanneer de ECL 310 in het basisdeel is geplaatst.

Temperatuursensoren, pulsingangen en analoge uitgangen worden via de klemmen 49 - 62 aangesloten. 4 relaisuitgangen lopen via de klemmen 39 - 46.

ECA 32 wordt alleen gebruikt in combinatie met ECL 310 en toepassingen met ECA 32 verbonden functies.

Daarnaast kan ECA 32 als bewakingsmodule worden gebruikt:
6 x temperatuursensoringangen (Pt 1000) ECL 310. In de display van de ECA geeft de ECA 31 de relatieve vochtigheid weer.

Max. 2. Deze beperking is het gevolg van het benodigde vermogen van elke ECA 30.

In de regeling van het verwarmingscircuit in de ECL 210 / 310 zijn de parameters 1x182 en 1x183 op 0,0 ingesteld.
De referentietemperatuur wordt nog steeds weergegeven.

Een ontvanger is een slave-regelaar met adres 0 in een master-slavesysteem. Een ontvanger ontvangt buitentemperatuur, tijd en datum van de master. Een ontvanger kan niet worden gebruikt in combinatie met een ECA 30/31.

ECA 30/31 kan niet communiceren met adres 0!

Bij het uploaden van een toepassing in de ECL 210 / 310-regelaar verloopt de communicatie tussen ECA 30 en de ECL langzaam.
Wanneer de applicatie is geüpload in de ECL-regelaar, wordt de ECA 30 geüpdatet en reageert deze veel sneller.

Nee!
De ECA 30/31 is ontwikkeld voor gebruik met de ECL 210/310-serie.

Procedure voor het instellen van ECL Comfort-regelaars (type B) met één ECA 30.

Voorbeeld:
3 regelaars, ECL 210 B (zonder display en wijzerplaat)
Eén master: Toepassing A266
Twee slaves: Toepassing A260, adresnummers 1 en 2.
Eén ECA 30.

Eisen:
- De master moet T.out naar de slaves sturen
- ECA 30 moet worden gebruikt voor het instellen van alle 3 x ECL 210 B-regelaars.
- ECA 30 moet worden gebruikt voor bewaking

Er wordt vanuit gegaan dat alle aansluitingen voor sensoren, ECL 485-bus, servomotoren en pompen zijn uitgevoerd.
De buitentemperatuursensor moet worden aangesloten op het basisdeel van de masterregelaar.

Procedure:
1. Plaats geen ECL-regelaars in een basisdeel.
2. Sluit de ECA 30 aan op de ECL485-bus (kabeltype: 2 x twisted pair)

Zorg ervoor dat de ECL485-busaansluitingen beschikken over dezelfde gemeenschappelijke aansluitingen (30) en +12 V (31) voor alle basisdelen met de A- en B-aansluitingen van de ECL485.

3. Plaats in het basisdeel de ECL-regelaar die met het laagste slave-nummer, bijvoorbeeld "1", moet worden aangezocht.

4. Schakel de eenheden in. Er wordt van uitgegaan dat de ECL en ECA 30 volledig gereset zijn.

4.a. Als de regelaar niet nieuw uit de fabriek komt, doe dan het volgende:
In ECA 30:
> ECA MENU, > ECA fabriek > Reset ECL-adres > Reset ECL-adres > "Ja".
Na 10 seconden wordt de ECA teruggezet naar het menu "ECA fabriek". Het ECL-adres is nu ingesteld op 15. (Zie extra info "Reset ECL-adres" aan het einde van dit document).

4.b. Als de ECA 30 niet nieuw uit de fabriek komt, doe dan het volgende:
> ECA MENU, > ECA fabriek > ECA standaard, > Herstel fabriek, > (Kies fabriek), > "Ja".
Dit zorgt ervoor dat de ECA adres A heeft en verbonden is met adres 15 dat nodig is om een toepassing in de ECL-regelaar te installeren.

5. Plaats de appl.-KEY A260 in de ECL-regelaar (de slave)

6. Taal kiezen

(de reactietijd tijdens de stappen 5 - 11 lijkt traag. Dit komt doordat de ECL-regelaar en de ECA 30 niet volledig gesynchroniseerd zijn)

7. Kies een toepassing (niet mogelijk voor A260 omdat er maar één subtype bestaat).

8. Tijd en datum instellen

9. Kies "Volgende"

10. De display toont kort "Toepassing A260.1 geïnstalleerd"
- de toepassing is geüpload.
- de display in de ECA 30 is gedurende 10 sec. niet verlicht.

11. De display toont een toepassingsgericht menu.

12. Na 10 - 30 seconden verschijnt een menu "Kopieer applicatie" (de ECA 30 moet de ECL-toepassing kennen)

- Kies "Ja"
(de "Kopieer"-procedure duurt enkele minuten)

13. (De slave een adresnummer toekennen)
a. Selecteer een ECL-menu
b. Kies MENU
c. Kies "Algemene regelaarinstellingen"
d. Kies "Systeem"
e. Kies "Communicatie"
f. Kies "ECL 485-adres"
g. Selecteer "ECL 485-adres"
- ID = 2048, fabrieksinstelling is "15"
h. Wijzig het adres in het geplande adresnummer voor deze slave
i. Na 5 sec. verandert het gekozen adresnummer in een "0"
j. Na nog eens 5 seconden keert de display terug naar "ECA MENU".
- Daarnaast is er een regelaarpictogram met een kruisje zichtbaar.
Dit betekent dat er geen communicatie is tussen de ECL-regelaar en de ECA 30. Op de ECL 485-bus is geen master aanwezig.

14. (Volgende ECL-configuratie)
Plaats in het basisdeel de ECL-regelaar die met het volgende slave-nummer, bijvoorbeeld "2", moet worden aangezocht.

15. (Instellen van de ECA om op adres 15 te communiceren)
a. Kies het ECA MENU
b. Kies "ECA-systeem"
c. Kies "ECA-communicatie"
d. Kies "Aansluiting adres"
e. Wijzigen naar "15"
Het icoon van de "applicatie key" wordt op de display van de ECA 30 getoond.

16. (applicatie-upload)
Volg de punten 6 – 13
Als slave 1 en 2 dezelfde toepassing hebben (dezelfde versie en taal), is het niet nodig om de toepassing opnieuw te kopiëren (punt 11).

17. (Volgende ECL-configuratie)
Plaats in het basisdeel de ECL-regelaar die de master moet zijn (adresnummer 15).

18. Volg de punten 15.a - 15.e

19. Volg de punten 6 - 12.

20. De masterregelaar heeft adres 15 van de fabriek, dus hier hoeft geen adres aan toegekend te worden.

21. De volledige communicatieconfiguratie is voltooid.

22. (om met de master of de slaves te communiceren)
a. Kies het ECA MENU
b. Kies "ECA-systeem"
c. Kies "ECA-communicatie"
d. Kies "Aansluiting adres op "15" (= master), "1" (= slave nr. 1), "2" (= slave nr. 2).

Opmerkingen:
Communicatie met de slaves is alleen mogelijk als er een master (adres 15) in het systeem aanwezig is.
Nieuwere versies van de ECA 30 / 31 beschikken over de mogelijkheid om het slavenummer direct vanaf de display te selecteren.

Reset ECL-adres:
De "Reset ECL-adres" is een speciale noodoproepfunctie waarmee het ECL 485-adres van alle op het ECL 485-netwerk aangesloten regelaars op "15" (masteradres) kan worden gereset. Deze functie is ingevoerd om te voorkomen dat het adres van de master in iets anders kan worden gewijzigd, omdat het netwerk anders zonder master zou komen te zitten en de ECL485-bus dus niet meer zou werken. Dit is van cruciaal belang omdat de masterregelaar een blinde regelaar is die communicatie met een ECA 30/31 nodig heeft om bediend te kunnen worden.
Om ervoor te zorgen dat de functie niet wordt gebruikt tenzij dit nodig is, is de functie zo gemaakt dat het menu "Reset ECL-adres" alleen kan worden geactiveerd als:

* de modus "Verbinding verbroken" is geactiveerd (slechts één streepje in de navigatiebalk in de rechterbenedenhoek van de display van de ECA 30 / 31)

* er is gedurende minimaal 25 seconden geen uitzendingssignaal voor mastersynchronisatie ontvangen

Wanneer het resetmenu is geactiveerd, zal de ECA 30 / 31 gedurende 10 seconden pseudo-masteruitzendingen versturen om de ECL-regelaars uit een initialisatiefase te halen. De ECA 30 / 31 zal dan beginnen met het verzenden van adreswijzigingscommando's naar de ECL 485-adressen 1-14 (omdat het in sommige eerdere ECL-versies mogelijk was om het adres in te stellen op 10-14). Dit duurt ongeveer 15 seconden. Aangezien van alle ECL-regelaars op het ECL 485-netwerk het ECL 485-adres naar 15 zal worden gewijzigd, wordt aanbevolen om alle andere regelaars, met uitzondering van de bedoelde masterregelaar, uit te schakelen (of te verwijderen uit het basisdeel) voordat deze functie wordt geactiveerd. De hele operatie duurt ongeveer 25 seconden. Als meerdere regelaars adres 15 toegekend krijgen, bestaat het risico dat ze met elkaar in conflict komen. Daarom moeten de ECL 485-adressen van de slave-regelaars na het gebruik van deze functie handmatig worden gecontroleerd en gereset.

Video's