Tilkoblingsøkosystemet

 • Oversikt
 • FAQ

Utfordringen: vanlige oppfatninger

Til tross for at teknologientusiaster tidlig tok i bruk tilkoblede enheter, er bruken av tilkoblingsmuligheter i boliger og små bygninger fortsatt svært lite utbredt. 

Det er en vanlig oppfatning at tilkoblingsteknologien er komplisert, upålitelig og lite effektiv. Mange tror at interoperabiliteten er for komplisert og mangler ettersalgs- og installasjonsstøtte.

Løsningen: et unikt samarbeid

I Danfoss, Schneider Electric og Somfy tror vi det er på tide at de største industribedriftene går sammen om å modne tilkoblingsmulighetene for å kunne levere effektive løsninger som fungerer godt sammen og gir økt verdi for sluttbrukerne. 
Derfor har vi gått sammen om å skape et tilkoblingsøkosystem som vil øke bruken av tilkoblingsteknologi i boliger og mellomstore bygninger, og på den måten forbedre bo- og arbeidsopplevelsen for mennesker overalt.

Over 300 års erfaring i bransjen

Ved å kombinere over 300 års erfaring i bransjen tar vi sikte på å omdefinere morgendagens tilkoblingsmuligheter og gjøre aktive fremskritt innen energieffektivitet, sikkerhet og komfort.

Et stort, globalt nettverk av dyktige installatører med lokal service og støtte

Vi har bygd et nettverk av over 300 000 installatører over hele verden, basert på gjensidig tillit og forståelse. Våre salgspartnere – Schneider Electric EcoXperts, Somfy Experts og Danfoss – tilbyr ekspertisen som trengs for å kunne fortsette med videreutviklingen av tilkoblingsmuligheter.
Utforsk nettverket vårt

Tre ledende selskaper har alliert seg med hverandre for å øke bruken av tilkoblingsmuligheter

Våre forpliktelser

Sømløs og enkel integrering

Ved å tilpasse våre tilkoblings- og teknologistrategier sikrer vi utviklingen av et åpent økosystem, noe som gjør produktene våre sømløst interoperasjonelle på styringsnivå – eller på skynivå gjennom et programmeringsgrensesnitt (API). 

Kvalifiserte brukstilfeller

Tilkoblingsmuligheter gir kun mening hvis fordelene vi kan tilby, oppfyller kundenes forventninger. Derfor samarbeider vi med kunder og partnere for å evaluere og utvikle skreddersydde løsninger for utvalgte segmenter. 
Vi har testet, validert og dokumentert løsninger som våre erfarne installatører og systemintegratører er opplært i og står klare til å hjelpe med.

FAQ

Generelle spørsmål

Nei, det handler om et partnerskap.

Nei, partnerskapet er ikke eksklusivt.

Vi starter som tre selskaper, men målet er å gradvis få med flere deltakere.

Vi koordinerer vår tilkoblings- og teknologistrategi for å sikre utviklingen av et åpent økosystem:

 • API gjøres tilgjengelig for å koble de ulike appene
 • Produktet kan kobles til andre parters kontrollboks
 • Strategier for teknologi og tilkobling koordineres

Vi utvikler og iverksetter eksempelstudier for utvalgte delsegmenter og regioner
med enkel og sømløs integrering av våre ulike applikasjoner, og med konkret
merverdi både for våre installatører og sluttbrukere.

Vi fremmer aktivt merverdien av tilkoblede løsninger i boliger, mellomstore forretningsbygg og hoteller for å maksimere effektiviteten og øke komforten og sikkerheten gjennom felles arrangementer og kommunikasjonskanaler og aktiv deltakelse i påvirkningsorganene.

Vi velger brukstilfeller (segmenter, regioner) hvor tilbudene fra Danfoss, SE og Somfy er utfyllende, og hvor kombinasjonen gir kundene
våre en reell merverdi.

For å gi kundene og forbrukerne et enklere liv, og på den måten øke fremveksten av tilkoblede boliger, har Somfy satt åpenhet som en prioritet. Lanseringen av IO-Homecontrol i 2008 med Velux illustrerer dette ønsket om interoperabilitet med andre applikasjoner i boliger og bygninger.

På IFA 2017 lanserte Somfy programmet «So Open with Somfy», som presenterer de ulike tilkoblingsløsningene de arbeider med: åpen plattform, åpne protokoller, åpne økosystemer, åpen API ... Disse partnerskapene er først og fremst for de fleste «tekniske kompatibiliteter» og naturlig nok ikke eksklusive (eksempel for oppvarming: Atlantic, Thermor, Hitachi, De Dietrich etc.). 

Målet er å gjøre livet enklere for kunder og forbrukere som ofte har forskjellig utstyr av ulike merker. De ønsker seg tilkoblingsmuligheter, og selvsagt også brukervennlighet gjennom interoperabilitet.

Partnerskapet som Somfy i dag starter med Schneider og Danfoss, har et annet mål: Vi ønsker å gå lenger enn bare interoperabilitet

 • ved å jobbe med flere brukstilfeller som gir mening for våre kunder og forbrukere i våre ulike markeder og områder
 • ved å gjøre fremskritt med felles kunder og markedsføring
 • ved å tilby verktøy som teknisk støtte, salgsstøtte, markedsførings- og kommunikasjonsverktøy.

Nei. Partnerskapet skal utfylle utviklingen og installasjonen av hver av selskapenes tilkoblede plattformer. F.eks. vil Schneider Electric Wiser, Somfy TaHoma og Danfoss Smart Heating fortsette å utvikle seg i henhold til sine egne strategier, blant annet med en tilnærming for flere applikasjoner, og levert via egne kanaler.

 • Handle i samsvar med filosofien og målet for tilkoblingsøkosystemet
 • Hente inn utfyllende applikasjonsledelse
 • Koordinere tilkoblings- og teknologistrategier for å sikre utviklingen av et åpent økosystem.
 • Samarbeide om å behandle utvalgte segmenter og markeder for å utvikle kvalifiserte brukstilfeller
 • Utnytte og lære opp sine respektive installatørnettverk for å installere og støtte disse løsningene for flere applikasjoner.

Kommersielle spørsmål

Dette blir ikke endret – produkter fra ulike parter blir solgt under eget varemerke. Det blir ikke dobbeltmerking.

Dette blir avgjort fra sak til sak. Det er definert for hvert brukstilfelle. Men det vanligste er at man bestemmer seg for en løsning, og at hvert selskap leverer sine produkter via sin kanal.

Tekniske spørsmål

Det finnes ikke noe klart svar. Det avhenger av brukstilfellet, men kort fortalt kan det gjøres gjennom produktintegrasjon på styringsnivå eller gjennom datadeling på skynivå gjennom API. Målet er å oppnå en sømløs og enkel integrering, noe som gjør løsningen mer effektiv og enklere å idriftsette.

Vi deler tekniske data gjennom API, men ikke personlig informasjon.

Spørsmål relatert til brukstilfeller

Vi velger et undersegment (f.eks. hoteller i mellomsjiktet, luksushoteller, leilighetskomplekser) og en region hvor kombinasjonen av våre løsninger vil gi kunder og installatører konkrete verdier. For hvert utvalgt brukstilfelle utvikler og implementerer vi en testet, validert og dokumentert løsning. Installatører og systemintegratører er opplært i å idriftsette og støtte denne kombinerte løsningen.

 • Hotell med fullt integrert romstyring med primært fokus på Asia- og Stillehavsområdet
 • Smart Home-løsning for luksusboliger med de beste styreenhetene kombinert i et sømløst, integrert system med primært fokus på Europa.
 • Nye boliger eller en fullstendig renoverings- eller oppgraderingsløsning med det første Smart Home-tilpassede elektriske panelet, med primært fokus på Europa

Vi jobber for øyeblikket med konseptbevis – tilgjengeligheten for hvert brukstilfelle vil bekreftes senere.

Vi jobber fortsatt med den geografiske evalueringen av brukstilfellene. Hovedfokusområdet for hotellets brukstilfelle er Asia- og Stillehavsområdet. Smart Home-løsningen for luksusboliger og det Smart Home-tilpassede elektriske panelet har Europa som hovedfokusområde. For øyeblikket kan vi ikke gi nøyaktige opplysninger om iverksettingen i bestemte land.

Vi jobber med det som er viktigst for våre kunder og segmenter, og særlig når det gjelder sømløs integrering av flere applikasjoner, definerer vi brukstilfeller som har reelle muligheter for merverdi både for våre kanalinstallatører og for våre kunder. Vi designer et konseptbevis og tester det sammen med de største kundene. Hvis vi kan bekrefte merverdi for kundene våre, begynner vi å utvikle integreringen av løsningen.

Ja, vi har flere segmenter hvor vi tror at vi kan tilby merverdi ved å kombinere deler av løsningene våre, men de befinner seg fortsatt i evalueringsfasen og er ikke klare for publisering.

;