Routimisenestojärjestelmä

  • Yleiskatsaus

Kylmävarastoissa, jäästadioneilla yms. lämpötila on aina alueella -20 ... -30 °C, mutta kylmävuotojakin esiintyy, vaikka lattia olisi eristetty asianmukaisesti. Se tarkoittaa, että maaperän kanssa kosketuksissa olevat materiaalit, kuten perustukset ja lattia-alueet, imevät kylmää ja aiheuttavat alustan jäätymisen. Maaperässä olevan veden tilavuus muuttuu jäätymisen seurauksena, ja pakkanen voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.

Danfoss tarjoaa luotettavia ja energiatehokkaita kaapeleiden lämmitysjärjestelmiä, joilla estetään routiminen ja varmistetaan ovien, tyhjennysputkien ja sammutusjärjestelmien putkistojen sulana pysyminen. Danfoss on toimittanut tällaisia järjestelmiä jo vuosien ajan viidelle eri mantereelle.

Routimisenesto

Tärkein lämmityksen tavoite routimisenestojärjestelmissä on suojata rakennuksen perustukset routimiselta alueilla, joilla lämpötila on jatkuvasti alle nollan (kylmävarastot, jäästadionit jne.).

Lattioiden kondensoitumiselta suojautuminen

Kylmävaraston ja lämmitetyn tilan väliin voi kondensoitua vettä, mikä johtuu ovien avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuvasta kylmän ja lämpimän ilman vaihtelusta. Tästä voi aiheutua vaarallisen ja toimintoja rajoittavan jään kertymistä lattialle tai oviaukkoon, mistä syystä näitä alueita on lämmitettävä.

Jäätymissuojaus ovissa ja karmeissa

Yleensä jäätymissuojausta käytetään liukuovissa, heiluriovissa, autopesuloiden porteissa, kylmävarastojen ovissa, vedenkäsittelylaitosten rullastojen reunoissa jne. Porteille ja kylmähuoneiden oville asennetaan tyypillisesti 15–20 W/m²:n teho kutakin oven tiivistettä kohden. Heilurioville ja liukukiskoille porttien ulkopuolella asennetaan teho, joka vastaa jään ja lumen sulatusjärjestelmän tehoa eli yleensä 250–350 W/m² (C-C = 7,5 cm).