Connectivity Ecosystem

 • Yleiskatsaus
 • UKK
 • Yhteystiedot

Haaste: yleiset käsitykset

Vaikka ensimmäiset käyttöönottajat ovatkin jo löytäneet verkkoon kytketyt laitteet, niiden käyttö kotitalouksissa ja pienissä kiinteistöissä on edelleen hyvin vähäistä. 

Yhdistettävyyttä ei edelleenkään pidetä yksinkertaisena, luotettavana tai tehokkaana. Yhteentoimivuuden katsotaan olevan liian monimutkaista, eikä sillä ole myynnin jälkeistä tukea eikä asennustukea.

Ratkaisu: ainutlaatuinen kumppanuus

Danfoss, Schneider Electric ja Somfy uskovat, että nyt on aika alan päätoimijoiden yhteistyölle, jotta voidaan nopeuttaa yhdistettävyyttä, toimittaa tehokkaita, helposti yhteentoimivia ratkaisuja ja luoda lisäarvoa loppukäyttäjille. Tästä syystä olemme yhdistäneet voimamme ja luoneet Connectivity Ecosystem -järjestelmän, joka edistää yhdistettävien tekniikoiden käyttöönottoa asuinkiinteistöissä ja keskikokoisten kiinteistöjen markkinoilla ja parantaa siten ihmisten asumismukavuutta ja työympäristöä kaikkialla.

Yli 300 vuoden kokemus alalta

Yhteensä yli 300 vuoden kokemuksella tavoitteenamme on määrittää uudelleen yhdistettävyyden tulevaisuus ja edistää aktiivista energiatehokkuutta, turvallisuutta ja mukavuutta.

Maailmanlaajuinen verkosto koulutettuja asentajia tarjoaa paikallisia palveluja ja tukea

Olemme luoneet maailmanlaajuisen, yli 300 000 luotettavan ja osaavan asentajan verkoston. Kanavakumppanimme – Schneider Electric EcoXpert, Somfy Expert ja Danfoss – tarjoavat asiantuntemuksen, joka tarvitaan yhteyksien rakentamiseen ja kehittämiseen.
Tutustu verkostoomme

Kolme alansa johtajaa yhdistää voimansa parantaakseen yhdistettävyyden käyttöönottoa

Lupauksemme

Saumaton ja yksinkertainen integrointi

Yhdistettävyys- ja teknologiastrategioitamme mukauttamalla varmistamme avoimen ekosysteemin kehityksen ja teemme tuotteistamme saumattomasti yhteensopivia ohjaintasolla tai pilvitasolla sovellusohjelmointirajapinnan (API) avulla. 

Hyväksytyt käyttötapaukset

Yhdistettävyys on järkevää vain, jos arvolupauksemme täyttävät asiakkaiden odotukset. Tämän vuoksi olemme tekemisissä asiakkaiden ja kumppanien kanssa ja tarkastelemme ja kehitämme yhdessä räätälöityjä ratkaisuja valikoiduille segmenteille. 
Meillä on testatut, validoidut ja dokumentoidut ratkaisut, joihin asiantuntijoillamme ja järjestelmäintegraattoreillamme on koulutus ja joita he ovat valmiita tukemaan.

UKK

Yleisiä kysymyksiä

Ei, se on kumppanuus.

Ei, kumppanuus ei ole yksinoikeudellinen.

Aloitamme kolmella yhtiöllä, mutta tavoitteena on ottaa mukaan muitakin vaiheittain.

Yhdistettävyys- ja teknologiastrategioitamme mukauttamalla varmistamme avoimen ekosysteemin kehityksen:

 • Sovellusohjelmointirajapinta (API) on käytettävissä erilaisten sovellusten yhdistämiseen
 • Tuote voidaan liittää toisten osapuolten ohjausrasioihin
 • Tekniikka- ja yhdistettävyyssuunnitelmat yhdenmukaistetaan

Kehitämme ja käynnistämme käyttötapauksia valikoiduille segmenteille ja valikoituihin sijanteihin
eri sovellusten helpolla ja saumattomalla integroinnilla ja luomme
lisäarvoa sekä asentajillemme että loppukäyttäjille.

Edistämme aktiivisesti yhdistettävien ratkaisujen lisäarvoa asuinrakennuksissa, keskikokoisissa liikerakennuksissa ja hotelleissa tehokkuuden optimoinnissa ja mukavuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Teemme tämän yhteisten tapahtumien ja viestintävälineiden kautta sekä osallistumalla aktiivisesti päättävien elinten toimintaan.

Valitsemme käyttötapaukset (segmentit, maantieteelliset sijainnit), joissa Danfossin, SE:n ja Somfyn tarjoukset täydentävät toisiaan, ja joissa yhdistelmä tuo todellista lisäarvoa
asiakkaille.

Somfy haluaa helpottaa asiakkaiden ja kuluttajien elämää ja edistää siksi kotien yhdistettävyyttä. Se on myös todennut avoimuuden olevan ensisijaista. IO-Homecontrol-järjestelmän tuominen markkinoille vuonna 2008 Veluxin kanssa osoittaa halua toimia yhteistyössä muiden kotien ja rakennusten sovellusten kehittäjien kanssa.

IFA-messuilla 2017 Somfy julkaisi "So Open with Somfy" ohjelman, joka esittelee erilaisia yhdistettävyysratkaisuja, joiden parissa he työskentelevät: avoin alusta, avoimet protokollat, avoimet ekojärjestelmät, avoin API ... Connectivity Ecosystem -järjestelmässä yhteistyökumppaneita ovat Schneider Electric, Somfy ja Danfoss. Kumppanuus ei luonnollisesti ole yksinoikeudellista (esimerkkejä lämmityksestä: Atlantic, Thermor, Hitachi, De Dietrich, ..). 

Tavoitteena on helpottaa asiakkaiden ja kuluttajien elämää, sillä heillä on yleensä monien eri valmistajien laitteita kotonaan. He etsivät yhdistettävyyttä ja tietysti helppoutta yhteentoimivuuden kautta.

Yhteistyöllä Schneiderin ja Danfossin kanssa on erilainen tavoite: haluamme mennä pidemmälle kuin pelkkä yhteentoimivuus:

 • työstämme useita käyttötapauksia, jotka ovat järkeviä asiakkaille ja kuluttajille eri markkina-alueilla,
 • jatkamme eteenpäin yhteisten asiakkaiden ja go-to-market-strategian kanssa
 • otamme käyttöön työkaluja, kuten teknisen tuen, myyntituen, markkinoinnin ja viestintätyökalut.

Ei. Kumppanuus täydentää kunkin yhtiön yhdistettyjen alustojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Toisin sanoen Schneider Electric Wiser, Somfy TaHoma ja Danfoss Smart Heating jatkuvat omina kehityskohteinaan, mukaan lukien monisovellukset ja niiden omat käyttökanavat.

 • Mahdollisuutta liittyä Connectivity Ecosystem -filosofiaan ja tavoitteisiin
 • Mahdollisuutta täydentää sovellusjohtajuutta
 • Mahdollisuutta varmistaa avoimen ekosysteemin kehitys yhdistettävyys- ja teknologiastrategioitamme mukauttamalla
 • Mahdollisuutta toimia yhdessä valituilla segmenteillä ja markkinoilla hyväksyttyjen käyttötapausten kehittämiseksi
 • Mahdollisuus perustaa ja kouluttaa asentajaverkostoja, jotka ottavat käyttöön ja tukevat näitä monisovellusratkaisuja

Kaupalliset kysymykset

Siihen ei tule mitään muutoksia. Eri osapuolten tuotteet myydään niiden omilla tuotemerkeillä. Yhteistä tuotemerkkiä ei ole.

Lähestymistapa on tapauskohtainen. Sen määrittää kukin käyttötapaus. Tavallisin tapaus on, että kukin yhtiö toimittaa tuotteensa oman kanavansa kautta.

Tekniset kysymykset

Siihen ei ole vain yhtä vastausta. Se riippuu käyttötapauksesta. Lyhyesti sanottuna se voidaan tehdä tuoteintegrointina ohjaintasolla tai jakamalla tietoja pilvitasolla sovellusohjelmointirajapinnan (API) avulla. Ehdottomana tavoitteena on saumaton ja helppo integrointi, jolloin ratkaisu on tehokkaampi ja helpompi ottaa käyttöön.

Me jaamme API:n kautta teknisiä tietoja emme henkilötietoja.

Käyttötapauksiin liittyvät kysymykset

Me valitsemme segmentin (esim. luksushotellin, kerros- tai rivitalon) sekä maantieteellisen alueen, jolla ratkaisuyhdistelmämme tuo konkreettista arvoa asiakkaillemme ja asentajillemme. Jokaiseen käyttötapaukseen kehitämme ja käyttöönotamme testatun, validoidun ja dokumentoidun ratkaisun. Asentajamme ja järjestelmäintegraattorimme ovat koulutettuja käyttöönottoon ja yhdistetyn ratkaisun tukemiseen.

 • Hotelli, jossa on täysin integroitu hotellihuoneiden hallinta, alueena on ensisijaisesti APAC
 • Laadukkaiden asuinkiinteistöjen älykotiratkaisut, joissa parhaat hallintalaitteet yhdistetään saumattomasti integroituun järjestelmään, pääkohteena Eurooppa
 • Uudet rakennukset tai laajat kotien saneeraukset tai kunnostusratkaisut, joissa käytetään ensimmäistä älykodin sähkötaulua, pääkohteena Eurooppa

Ne ovat nyt konseptin toimivuuden tarkistusvaiheessa. Kunkin käyttötapauksen saatavuus vahvistetaan myöhemmin.

Me teemme vielä käyttötapausten maantieteellistä arviointia. Hotellitapauksen pääalue on Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC) Emme ole valmiita ilmoittamaan tarkkoja sijaintimaita tässä vaiheessa.

Me tutkimme asiakkaiden ja segmenttien pääongelmia erityisesti Connectivity Ecosystem -yhtiöiden Schneider Electricin, Somfyn ja Danfossin kannalta, ja kun on kyse monisovellusten saumattomasta integraatiosta. Päätämme käyttötapaukset, joilla on todellista potentiaalia lisäarvon tuottamiseen kanava-asentajillemme ja asiakkaillemme, suunnittelemme konseptin ja testaamme sen avainasiakkaiden kanssa. Jos lisäarvo asiakkaille vahvistuu, käynnistämme ratkaisun integroinnin kehittämisen.

Kyllä, meillä on muutamia segmenttejä, joille voisimme mielestämme tuottaa lisäarvoa ratkaisujamme yhdistämällä, mutta ne ovat vielä aivan arviointivaiheessa. Niistä on liian aikaista puhua.

Yhteystiedot

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä meihin.

;