Lav-GWP værktøj til kølemidler

Lav-GWP værktøj til kølemidler

Lav-GWP værktøj hjælper dig med at identificere mulige energieffektivitets variationer i dit køleanlæg, når du erstatter det nuværende kølemiddel med et alternativ med lavere GWP.

Lav-GWP værktøj til kølemidler

Værktøj til lavt GWP

Brug lav-GWP værktøj til kølemidler, når du udskifter kølemidlet i dit anlæg. Beregn GWP for dit erstatningskølemiddel, og hjælp miljøet.

Danfoss lav-GWP værktøj til mobil

Prøv mobilversionen

Lav-GWP værktøj findes også til mobilenheder med iOS, så du har værktøjet lige ved hånden.

Support

Betingelser for brug af lav-GWP-værktøjet

De beregninger, der udføres af værktøjet for lavt GWP-indhold, skal udelukkende anses som værende skøn af køleanlæggets ændrede ydelse. Det anbefales generelt ikke at bruge drop-in- eller nye typer kølemidler i anlæg med varierende fordampningstemperaturer. 

Ved brug af drop-in- eller nye typer kølemidler skal du altid kontrollere, og i de fleste tilfælde igen justere, dine overhedningsindstillinger.

  1. Anbefalingen afhænger af, i hvor høj grad de termostatiske ekspansionsventiler er egnet til det nye kølemiddel sammenlignet med det gamle kølemiddel
  2. Overhedningsjustering er en hjælp til at bevare en tør tilbageføring til kompressoren
  3. Smileyerne indikerer, i hvor høj grad de termostatiske ekspansionsventiler er egnede ved de forskellige fordampningstemperaturer, og har ingen reference til de mulige kapacitetsforskelle
  4. Kapaciteten viser stigningen eller faldet i den termostatiske ekspansionsventils kapacitet ved brug af det nye kølemiddel sammenlignet med det gamle kølemiddel
  5. Kapacitetsændringer kan styres ved at ændre dysen i de tilfælde, hvor kapacitetsforskellen er meget stor

Ansvarsfraskrivelse

Lav-GWP-værktøjet ( "applikationen") leveres, som det er og forefindes, til de påtænkte formål som udelukkende fastsat af Danfoss, og enhver anvendelse heraf sker på brugerens eget ansvar. Programmet og resultater og oplysninger, som genereres af programmet, kan ikke erstatte teknisk rådgivning, men skal verificeres af brugeren, og er ikke løfter og skal ikke anses som værende nøjagtige data eller analyser.

Danfoss fraskriver sig ansvaret for alle garantier og betingelser vedrørende programmet, det være sig udtrykkelige, indirekte eller lovbestemte, herunder, men ikke begrænset til, salgbarhed, acceptabel kvalitet, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed og ikke-krænkelse af tredjeparters rettigheder. Danfoss garanterer ikke, at programmet lever op til dine krav, eller at anvendelsen heraf vil ske uden afbrydelser eller fejl.

I det omfang det ikke er forbudt ifølge gældende lovgivning, er Danfoss på intet tidspunkt ansvarlig for nogen direkte, særlige, indirekte eller resulterende skader, uanset art, herunder, uden begrænsning, skader på ejendom, erstatning for tab af fortjeneste eller besparelse, eller tab af data som følge af enhver brug af applikationen.

©2017 Danfoss A/S

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.