DanCap

  • Overblik
  • Downloads
  • Kontakt os

DanCap™ 1.0-udvælgelsessoftware til kapillarrør

Den gratis download af DanCap gør det nemt at beregne et kapillarrørs reguleringsanordning til et køleanlæg med brug af empiriske formler til formålet. De resultater, som softwaren returnerer, er startværdier til optimering – værdier, som er velegnede til systemets funktionsmåde.

Downloads

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.