Byerne har nøglen til bæredygtig vækst

2. november 2017

I løbet af de næste 33 år bliver byområder rundt omkring i verden nødt til at skaffe plads til endnu 2,5 milliarder mennesker. Over 200.000 nye byboere pr. dag kommer til at lægge et enormt pres på byerne. Men med opkoblede, fleksible og fremtidssikrede intelligente bygninger og energisystemer kan vi øge storbyeffektiviteten og sørge for, at vores byer vokser på bæredygtig vis.

Vores byer dækker kun 3 % af klodens overflade, men de er drivkraft for 80 % af verdens økonomiske output, og over halvdelen af klodens befolkning bor i dem. Samtidig er byerne enorme forbrugere og tegner sig for 60-80 % af energiforbruget og 75 % af CO2-udledningerne. Hastig urbanisering lægger ekstra pres på klima, sundhed, infrastruktur og adgang til helt grundlæggende serviceydelser, såsom varme, køling og vand. Men når det gøres rigtigt, er det en vigtig mulighed for at opnå bæredygtig vækst, skabe effektivitetsforbedringer og teknologisk innovation, samtidig med at ressource- og energiforbruget reduceres. Det er i byerne, kampen for en bæredygtig udvikling skal vindes, og der gennemføres allerede en masse gode tiltag. Løsningerne, der er nødvendige for at vinde, findes allerede.

Her fungerer det
Den kinesiske by Benxi var ved at blive kvalt i luftforurening. I dag kan man trække vejret igen i den kinesiske stålindustris hovedstad. Danfoss hjalp byen med at indføre en fjernvarmeløsning, der anvender overskudsvarme fra den lokale stålproduktion. I 2020 vil det have bidraget til at reducere det årlige kulforbrug i Benxi med 198.000 tons og levere ren luft til byens indbyggere. 

I København skyder Skandinaviens største byudviklingsprojekt og levende laboratorium for fremtidens intelligente løsninger hastigt op. Det er en vigtig brik i at nå Københavns mål om at blive CO2-neutral inden 2025. Nordhavn-projektet fokuserer på, hvordan el og varme, energieffektive bygninger og elbaseret transport kan integreres i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem, der integrerer en stor andel af vedvarende energi. Danfoss bidrager med varme- og køleløsninger i bygningerne, som leverer effektivitet og fleksibilitet i energisystemet.

I Hamborgs nye grønne bydel HafenCity sørger bæredygtige og omkostningseffektive løsninger med Danfoss-teknologi for at holde forbruget af el, varme og køling på et minimum i bygninger og forsyningssystemer. Eksempelvis bruges overskudsvarme fra kraftværker til at opvarme alle bygninger, i stedet for at gå til spilde. På den måde kan 90 % af den primære energi blive brugt. Et koncept, der kan udvides til andre beboelsesområder og byer. Sammenlignet med en konventionel varmeforsyning baseret på fossile brændsler spares der omkring 3,7 millioner euro i brændselsomkostninger og 14.000 tons CO2 hvert år.

Bygninger giver de største muligheder
FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Vi er nødt til at fokusere på vores byområder og sætte fart på inddragelsen af tilgængelige teknologier, når vi udvider byerne eller renoverer eksisterende bygninger og infrastruktur. Byggesektoren har de største muligheder for omkostningseffektive energibesparelser. I 2050 vil besparelser på varme og køling tegne sig for næsten halvdelen af potentialet for energibesparelser i byggesektoren.. Samtidig er et område svarende til knap 60 % af verdens nuværende bygninger ifølge fremskrivningerne blive bygget eller ombygget i byområder frem mod 2030. Det giver byudviklerne mulighed for at designe nye bygninger, der er intelligente og energieffektive helt fra begyndelsen. Der findes avancerede teknologier, der typisk skærer op mod 40 % af energiforbruget i varme- og kølesystemerne – med en kort tilbagebetalingstid på typisk under år.

Nøglen er forbundne løsninger
Vores næste prioritet bør være forbundne, fleksible og fremtidssikrede intelligente bygninger og energisystemer, der bidrager til højere effektivitet og integration af vedvarende energityper, såsom vind- og solenergi. Fjernenergi og -køling kan bidrage til at skabe balance i forhold til udsvingene i vedvarende elektricitet. I Danmark tegner vindenergi sig nu for over 40 % af elproduktionen og overstiger ofte landets samlede efterspørgsel. I perioder med overforsyning kan overskydende el fra eksempelvis vind bruges til at generere varme ved hjælp af varmepumper i stor skala og kan endda blive lagret i fjernenerginettet. Varmelagring er 100 gange billigere end lagring af el

Lad os være fleksible og samarbejde
Intelligente energisystemer bruger også bygninger til lagring. Supermarkeder, der har en masse kølebokse, kan fungere som gigantiske batterier. Når vinden blæser, og elektriciteten er billig, øges kølingen – og bruges derefter som en buffer, når vinden dør hen. Og potentialet ved at bruge supermarkeder til at levere fleksibilitet er enormt – i Tyskland, eksempelvis, står supermarkederne for 1-2 % af det samlede elforbrug.

Intelligente energisystemer gør det muligt at forbinde el, varme, køling, vand og spildevand. At forbinde forsyningssiden og efterspørgselssiden. At bruge big data til at forudsige og udjævne systemudsving. At give kunderne mulighed for at blive "prosumers"; både forbrugere og producenter. Disse eksempler på ægte digitale forbindelser og samarbejde i et intelligent energisystem vil skabe de synergieffekter, der er nødvendige for at øge effektiviteten i byerne og får styr på udfordringerne ved urbanisering og klimaforandringer.

Med Paris-aftalen og målene for bæredygtig udvikling har vi en stærk global ramme og målsætninger på plads for at kunne skubbe og trække i den rigtige retning. Det er på tide at omsætte dem til konkrete tiltag i lande og byer og sætte fart på anvendelsen af tilgængelige, allerede eksisterende løsninger for at implementere og vinde kampen for bæredygtig udvikling.

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst

FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.