Danfoss Refrigerant Transition Center

Lad os bringe overgangen til nye kølemidler helt ned på jorden

Denne side er fyldt med nyttige værktøjer og oplysninger, der hjælper dig med at navigere i overgangen til mere bæredygtige kølemidler. CoolSchool hjælper dig med at lære alt, hvad du har brug for, om nye kølemidler og forordningerne vedrørende dem, og vores CoolTools giver dig mulighed for at omsætte din viden til praksis. Du kan også tilmelde dig opdateringer, så du får eksklusiv adgang til vores serie af webinarer, der er optaget under Refrigerant Week 2018.

Hvad er Refrigerant Week? Særligt én gang om året afholder vi events, der har til formål at dele oplysninger og ressourcer, som hjælper med at overgå til nye kølemidler. Hold øje med det næste event i sensommeren 2019.

Her kan du se den samlede oversigt over emner og livewebinarer fra Refrigerant Week i september 2018

Tilmeld dig nu, og få fuld adgang til alle webinaroptagelserne. De afholdte webinarer er på engelsk. 

Kølemidler i en stadigt varmere verden

Med den kommende internationale ozondag og klimaugen tager vi nu et blik på kølemidlernes rolle i forhold til at håndtere klimaforandringerne. 

Med fokus på kølemidler og energieffektivitet som vigtige drivkræfter i forhold til bæredygtig køling vil paneldeltagerne drøfte kølemidlernes forudsætninger og udviklingerne på markedet. Indholdet er på engelsk. 

Leading edge CO2-teknologier til Smart Stores

CO2 har vist sig at være et af de mest pålidelige, effektive og miljøvenlige kølemidler i food retail-applikationer og bruges nu verden over som en bæredygtig og omkostningseffektiv kølemiddelløsning, der er i overensstemmelse med lovkravene. Dette webinar giver dig en forståelse af både mulighederne og udfordringerne ved at arbejde med CO2 som kølemiddel. Indholdet er på engelsk. 

Globale tendenser for kølemidler og lovgivning

Kølemiddelmarkedet er under forandring, hvor nye generationer af blandinger med lavt GWP kommer på markedet. I dette webinar giver Danfoss' eksperter vejledning til dem, der har problemer med at træffe denne beslutning, og de giver et overblik over HFC-lovgivningen og de vigtigste applikationer til nye kølemidler. Indholdet er på engelsk. 

Sådan minimerer du kølemiddelfyldninger i HVAC-R systemer

Kølemiddelfyldning har på det seneste fået større betydning i HVACR-udstyr takket være nye lovgivninger om kølemidler med højt GWP, kølemiddelomkostninger og den øgede brug af brændbare eller let brændbare kølemidler. Dette webinar gør dig bedre udrustet til at træffe konstruktionsmæssige HVACR-beslutninger. Indholdet er på engelsk.

Muligheder og begrænsninger med A2L og A3 kølemidler

Kølemiddelsikkerhedsklasserne A2L og A3 har et meget lavt GWP, hvilket gør dem til en solid og langsigtet løsning til mange HVACR-applikationer. Disse kølemidler klassificeres imidlertid som henholdsvis let brændbare og meget brændbare. Dette webinar hjælper dig med at forstå disse klasser samt de muligheder, som disse kølemidler kan tilbyde. Indholdet er på engelsk.

Vælg de rigtige kølemidler og komponenter til din køleapplikation

Kølemiddellovgivninger lægger pres på branchen for kommerciel køling, som skal gentænke udstyrets design, installation og drift, så det bliver mere effektivitet og bæredygtigt. Dette webinar, der henvender sig til fagfolk inden for kølerum og fødevarer såsom installatører, producenter af udstyr, grossister, rådgivende ingeniører og slutbrugere, hjælper dig med at forstå lovgivningen og vælge de rette kølemidler. Indholdet er på engelsk.

Ammoniakanlæg med lav fyldning

Ammoniak har i flere årtier domineret store industrielle køleanlæg takket være dens unikke køleegenskaber og høje effektivitet. Selvom det er et naturligt kølemiddel med en forsvindende lille påvirkning på miljøet, giver ammoniak også flere udfordringer. Dette webinar hjælper dig med at udvikle sikre ammoniakanlæg og sænke fyldningen samt undersøge kommende systemer med lav fyldning. Indholdet er på engelsk.

Transkritisk CO₂ til industrielle køleapplikationer

Eftersom naturlige kølemidler bliver mere og mere populære, vil CO2 kunne blive et almindeligt alternativ til ammoniak. Der er flere måder at tilgå CO2 i industrielle køleanlæg, dvs. NH3/CO2-kaskadesystemer men også CO2-transkritiske systemer. Dette webinar har til formål at oplyse om transkritiske CO2-tendenser inden for industrikøling samt de overvejelser, der skal tages i betragtning, når der bygges industrielle CO2-køleanlæg. Indholdet er på engelsk.

Vigtige værktøjer til overgangen til nye kølemidler

Der er en lang række udfordringer, når der skal vælges nye kølemidler, som skal implementeres i dine produkter. Dette webinar hjælper dig, når du skal finde vej gennem disse forhindringer. Webinaret giver HVACR-fagfolk flere oplysninger om og vejledning i nye installationer og udskiftninger. Indholdet er på engelsk.

Olie-frie systemer, kølemiddelforordninger og øget effektivitet

I samarbejde med Engineered Systems

Strengere kølemiddelforordninger sammen med større behov for energieffektivitet betyder, at fremtidens systemer skal yde meget bedre, til lavere omkostninger og med meget mindre brændbarhedsrisiko, som forbindes med nogle kølemidler med lavere GWP. Indholdet er på engelsk. 

Ressourcer til kølemiddelovergangen

Danfoss' løsninger til kølemidler med lavt GWP – Lad os bringe overgangen til nye kølemidler helt ned på jorden

En bred portefølje til kølemidler med lavere GWP

Vores portefølje til kølemidler med lavt GWP bliver stadigt større. Få et dybtgående indblik i denne brochure, og kontakt Danfoss for flere oplysninger.