Kategorier
> Kyla
> Kompressorer och luftkylda aggregat
> VVS
> VLT® Drives
> Industrikomponenter
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

Radiatorventiler

Ersättningsinsatser för danfoss-ventiler
>Serviceinsats
RA-N och RA-U ventiler med förinställning används i 2-rörs vattenburna värmesystem för att säkerställa bästa fördelning av flödet. Förinställning gör...
>Ventiler med förinställning
RA-G ventiler för 1-rörssystem och 2-rörs-system med självcirkulation
>Ventiler utan förinställning
Danfoss radiatorkoppel finns för 2- och 1-rörssystem. 2-rörssystem:RA-K-VB och RA-K-VB-N med förinställning och vändbar underdel för anslutning botten...
>Radiatorkoppel och bottenkopplade ventiler
FJVR-ventilen används endast tillsammans med FJVR regulatordelen för begränsning av tilloppstemperatur. FJVR-ventilen monteras i returledningen från e...
>ReturtemperaturbegränsareFJVR ventilhus