Grupy produktów
> Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Sprężarki i agregaty skraplające
> Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
> Napędy elektryczne VLT
> Komponenty automatyki przemyslowej
 
 
 
 
 

Zawory Wodne

Zawory wodne sterowane ciśnieniem są stosowane do regulacji przepływu wody w instalacjach chłodniczych ze skraplaczami chłodzonymi woda.WVFX mogą być...
>WVF/WVS/WVO/WVTS
Zawory wodne sterowane ciśnieniem są stosowane do regulacji przepływu wody w instalacjach chłodniczych ze skraplaczami chłodzonymi woda.AVTA i WVTS są...
>AVTA, zawór wodny sterowany temperaturą