Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Zabezpieczenie pomp za pomocą podwójnego presostatu KP44

Zabezpieczenie pomp za pomocą podwójnego presostatu KP44

21 grudnia 2011
Każdy projektant czy instalator, który ma za zadanie wykonać instalację dostarczania wody za pomocą pompy musi rozwiązać problem sterowania pracą tej pompy. Przede wszystkim należy zabezpieczyć pompę przed suchobiegiem a jednocześnie zapewnić właściwe ciśnienie dostarczanej wody dla użytkownika.
Opisany powyżej problem sterowania pracą pompy można rozwiązać za pomocą dwu niezależnie działających presostatów. Rolą jednego z nich byłoby wyłączanie pompy w momencie gdy ciśnienie na stronie ssącej byłoby zbyt niskie drugi natomiast byłby odpowiedzialny za utrzymywanie ciśnienia po stronie tłocznej na właściwym poziomie.

Zdecydowanie lepszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaprojektowanego przez Danfoss specjalnie dla tego typu instalacji podwójnego presostatu (wyłącznika ciśnienia) KP44, który zawiera w sobie funkcje dwu niezależnych presostatów. Zadaniem takiego wyłącznika ciśnieniowego jest zarówno zmniejszenie ryzyka wystąpienia suchobiegu pompy wynikającego z awarii zasilania wodnego jak i zapewnienie utrzymywania ciśnienia dostarczanej wody na określonym poziomie.

Presostat KP44 wyposażony jest w dwa przyłącza ciśnieniowe (dwa mieszki):

Mieszek z lewej strony
- mierzy ciśnienie po stronie tłocznej pompy a więc ciśnienie wody dostarczanej użytkownikowi. W przypadku spadku ciśnienia wody następuje przełączenie styku presostatu i w rezultacie uruchomienie pompy. Kiedy ciśnienie osiągnie założoną wartość wyłącznik ciśnieniowy kończy pracę pompy.

Mieszek z prawej strony - mierzy ciśnienie po stronie ssącej pompy. Większość pomp nie akceptuje sytuacji gdy musi pracować „na sucho” czyli bez wody znajdującej się w instalacji. Taka praca na sucho zwana też suchobiegiem powoduje szybkie zużywanie się łożysk i innych elementów ruchomych pompy.
Zabezpieczenie pomp za pomocą podwójnego presostatu KP44
Jeżeli wystąpi zanik zasilania wodnego po stronie ssącej, pompa nie będzie zdolna zwiększać ciśnienia do wartości powodującej jej wyłączenie. W konsekwencji pompa mogłaby stale pracować, nawet bez obecności wody. Dzięki presostatowi KP44 w przypadku gdy ciśnienie na stronie ssącej spadnie poniżej nastawionej wartości (np. 0,6 bar) wówczas pompa się wyłączy niezależnie od wartości ciśnienia wody dostarczanej do użytkownika.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub automatyka@danfoss.com

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.