Kategorije
> Rashladna tehnika
> Compressors and condensing units
> Grijanje
> VLT® Drives
 
 
 
 
 

Regulatori tlaka & Regulatori protoka

Karakteristike regulatora:- Kompaktna i modularna konstrukcija- Ventili DN 15-250- Sigurnosna funkcija (prema DIN standardima)Odaberite pregled kombinacija proizvoda prema navedenim područjima:
Upotrebljava se za regulaciju diferencijalnog tlaka u sustavima daljinskog grijanja, kao i regulaciju diferencijalnog tlaka na primarnoj strani toplin...
>AVPL
Regulator diferencijalnog tlaka bez pomoćne energije. Prvenstveno se koristi u sustavima daljinskog grijanja.
>AVP / AVP-F
Self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems and in secondary district heating systems as well. The con...
>AHP
Regulator diferencijalnog tlaka bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator zatvara s povišenjem...
>AFP
Regulator diferencijalnog tlaka i ograničivač protoka za upotrebu u sustavima daljinskog grijanja. Zatvara s porastom diferencijalnog tlaka ili kad pr...
>AVPB / AVPB-F
Regulator diferencijalnog tlaka i regulator protoka za upotrebu u sustavima daljinskog grijanja. Zatvara s porastom diferencijalnog tlaka ili kad prot...
>AVPQ / AVPQ-F
Regulator diferencijalnog tlaka i protoka bez pomoćne energije s osnovnom namjenom za upotrebu u toplinarstvu. Regulator zatvara ventil pri porastu di...
>AVPQ 4
Regulator diferencijalnog tlaka s ograničivačem protoka bez pomoćne energije (ugradnja u povrat) koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinsk...
>AFPB / AFPB-F
Regulator diferencijalnog tlaka i regulator protoka bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator z...
>AFPQ / AFPQ 4
Regulator protoka bez pomoćne energije prvenstveno za upotrebu u sustavima daljinskog grijanja. Zatvara kad protok prijeđe maksimalnu podešenu vrijedn...
>AVQ
Regulator protoka bez pomoćne energije (ugradnja u polaz ili povrat) koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator zatva...
>AFQ
Regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacionim ventilom (kombi-ventil). Prvenstveno se upotrebljava u sustavima daljinskog grijanj...
>AVQM
U kombinaciji s električnim pogonom regulator AFQM ili AFQM 6 jest regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacionim ventilom (kombi...
>AFQM / AFQM 6
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max...
>AHQM / AHPBM-F
AVDA su regulatori diferencijalnog tlaka bez pomoćne energije namijenjeni primarno za upotrebu u sustavima daljinskog ili centralnog grijanja. Obično...
>AVDA
Prestrujni ventil bez pomoćne energije, osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil je normalno zatvoren i otvara se pri porastu tlaka. Regu...
>AVA
Prestrujni ventil bez pomoćne energije, osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil je normalno zatvoren, otvara pri povišenju diferencijalno...
>AVPA
Prestrujni ventil (regulator tlaka) bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator otvara s povišenj...
>AFA
Prestrujni ventil (regulator diferencijalnog tlaka) bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator o...
>AFPA
Umanjivač tlaka ("reducir - ventil") bez pomoćne energije, osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil je normalno otvoren, zatvara pri poviš...
>AVD
Umanjivač tlaka ("reducir - ventil") bez pomoćne energije, osnovno namjenjen za upotrebu u parnim i vrelovodnim sustavima za temperature do 200° C. R...
>AVDS
Umanjivač tlaka bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja, s vodom ili parom kao radnim medijem. Regulator...
>AFD
Regulator diferencijalnog tlaka i temperature sa funkcijom ograničenja protoka osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Regulacijski ventil zatva...
>AVPBT-F
Regulator protoka i temperature bez pomoćne energije osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil zatvara pri porastu temperature ili kad se p...
>AVQT
Sigurnosni umanjivač tlaka ("reducir - ventil") osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil je normalno otvoren i zatvara pri povišenju tlaka...
>SAVD
Prestrujni ventil bez pomoćne energije, osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil je normalno zatvoren i otvara se pri porastu tlaka. Upotr...
>SAVA
Ravni ventil izveden s unutarnjim navojem na ulazu i nazuvicom na izlazu.
>AVDO, unutarnji/vanjski navoj
Kutna izvedba s unutarnjim navojem na ulazu i izlazu.
>AVDO, unutrašnji/unutrašnji navoj